1. Společnost AMFOREA s.r.o., se sídlem Myšlín 2, 251 64 Mnichovice, IČ 06784691, DIČ CZ06784691, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 288889, jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky o zaslání informací o projektu Zahrady Myšlín.cz ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
– jméno, příjmení, název
– adresu
– emailovou adresu
– telefonní číslo

2. Osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení objednávky a zaslání informačních e-mailových zpráv o projektu Zahrady Myšlín.cz.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů zasláním požadavku na e-mailovou adresu info@zahradymyslin.cz,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

0

Shrnutí košíku

    Produkt Cena Množství Mezisoučet

Celkem k platbě

Mezisoučet
Cena celkem